Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 

 

 
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015 11:54

Μερικές σκέψεις για την διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης

 

 Στηδιαπραγμάτευσηπουδιεξάγεταιμεταξύτηςκυβέρνησηςκαιτωνθεσμών, ηρήξηαπουσιάζειωςδιακύβευμα, ωςμείζονπρόταγμα. 

Εδώκαιπέντεμήνεςηδιαπραγμάτευσηέχειπροσλάβειμίαουσιαστική'κυκλική' μορφή: σεκάθεχρονικό-πολιτικόκύκλοηκυβέρνησηυποχωρείαπότοπλαίσιοτωνπερίφημων'κόκκινωνγραμμών' πουείχεθέσειπροεκλογικά. Ηδιαπραγματευτικήστρατηγικήσυντίθεταιαπόπολλάμικράβήματακαιθεματικέςεξειδικεύσειςπουκαταλήγουνστοκυβερνητικόεπίδικο: τηνεπίτευξησυμφωνίαςμεταξύκυβέρνησηςκαιθεσμών, μίασυμφωνίαπουκατάτηνκυβέρνησηδύναταιναάρειτιςσυνθήκεςπιστωτικής'ασφυξίας' πουέχουνδημιουργηθεί. Τοδιαπραγματευτικόπαίγνιοόμωςκυριαρχείταιαπότηνσυστημική-κανονιστικήαδιαλλαξίαπουεπιδεικνύουνοιπιστώτριεςδυνάμειςτηςχώρας. Πραγματικά, ησυγκεκριμένησυστημική-κανονιστικήαδιαλλαξίαμετασχηματίζεταισεέναπροσίδιοπλέγμασυνέχειαςτηςμνημονιακήςκοινωνικήςκαιπολιτικήςκανονικότητας.

ΗκυβέρνησητουΣΥΡΙΖΑεπιδιώκειναπροσδώσειστηδιαπραγμάτευσηταχαρακτηριστικάμίας'τομήςστησυνέχεια', ήτοιεκείναταχαρακτηριστικά(βλέπεασκούμενεςπολιτικές) πουθατείνουνναυπερβούνσεμίαχώρατιςπολιτικέςσκληρήςλιτότηταςκαιδημοσιονομικήςπειθαρχίας.

ΤηνώραπουστηνδιαπραγμάτευσησυναρθρώνονταιταπολιτικάόριατουΣΥΡΙΖΑκαιοιστρατηγικέςεπιδιώξειςτων'προσδιορισμένωνωςταξικών' θεσμών(βλέπε΄νέο' μοντέλοκεφαλαιακήςσυσσώρευσης), ηρήξηωςκοινωνικήκαιπολιτικήεναλλακτικήαπουσιάζειαπότονλόγοενόςπολιτικούκόμματοςπουαυτοπροσδιορίζεταιστοχώροτηςριζοσπαστικήςΑριστεράς. Ηίδιαη'ροή' τηςδιαπραγμάτευσηςπαράγειτιςεναλλακτικέςμίαςδιαφορετικήςπορείας, ηκυβέρνησητουΣΥΡΙΖΑπορεύεταιμεγνώμονατο'αδιαπραγμάτευτο' ευρωπαϊκόμέλλοντηςχώρας.Η διαπραγματευτική στρατηγική οφείλει να ενέχει έναν συγκεκριμένο και φορτισμένο 'ταξικό προσδιορισμό': την έκφραση και την προάσπιση συμφερόντων του λαϊκού-κοινωνικού μπλοκ.

Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ('εντός') της διαπραγματευτικής 'πράξης' δεν προχωρά στην οργανική σύμφυση μίας συγκεκριμένης διαπραγματευτικής στρατηγικής πολλαπλών ελιγμών και ανάδειξης εγκάρσιων τομών με τις 'απεικονίσεις' του μπλοκ των λαϊκών-κυριαρχούμενων τάξεων. Αντιθέτως, αναδύεται μία διαπραγματευτική στρατηγική η οποία ενίοτε προσλαμβάνει τα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά της παράθεσης και 'ανταλλαγής' αριθμών με τους δανειστές. Όμως, περισσότερο από ποτέ άλλοτε σημασία έχουν οι 'άνθρωποι και όχι οι αριθμοί'. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"