Ειδήσεις σε τίτλους

 
 

 

 
 

 

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 12:21

«Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνουν τις ενδιαφερόμενες πολύτεκνες  μητέρες ασφαλισμένες του Ο.Γ.Α. για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το  «Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α   Π Α Ρ ΟΧ Η Σ       Χ Ρ ΗΜ ΑΤ Ι Κ Ω Ν    Β Ο Η Θ Η Μ ΑΤ Ω Ν    ΣΕ     Π Ο ΛΥ Τ Ε Κ Ν Ε Σ    Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ     ΤΟΥ     Λ Α Ε / Ο Π Ε Κ Α Ε    2 0 1 8»

 

 από    15.10.2018   μέχρι  και   9.11.2018.

 

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 

· είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις

ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών

και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

· έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών

ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή

ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι

ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή

ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

 

 

 

2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα  είναι:

 

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των

γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.

 

β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

 

γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του

ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).

 

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

 

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που

σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

 

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού

λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

 

ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει

απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"