Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 

 

 
 

 
Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018 15:56

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας,θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 19:00  με μοναδικό θέμα συζήτησης«Έγκριση ή μη, προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019».

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

Θέμα

1

17η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.       

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

2

Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2019.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

3

Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ.  πρωτ. 30528 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών»),μόνο ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Εισηγητής:Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα

4

 

  1. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» και του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018 Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», για το έργο του Δήμου Νάουσας ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, χρηματοδότησης  297.482 ευρώ.
  2. Εξουσιοδότηση του  Δήμαρχου να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού και
  3. Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού  και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σχετική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

 

Θέμα

5

Διάθεση χρήσης ενός λεωφορείου στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Δήμαρχος    

 

 

Θέμα

6

Τροποποίηση της 162/2018 «Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκποίησης με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τ.Κ. Πολυπλατάνου, του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

7

Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

8

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λευκαδίων με αρ. τεμ. 271.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

9

Έγκριση ή μη, της διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίων του οικισμού Αρχαγγέλου της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, των οποίων έχουν λήξει οι μισθώσεις του στις 30/11/2017, για καλλιέργειας μονοετών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα

10

Έγκριση ή μη, σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Δέσποινας Παπαπέσιου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

11

Κατάπτωση ή μη, της εγγύησης 130,00€ του Τρεμπελή Γεωργίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

12

Κατάπτωση ή μη, της εγγύησης 150,00€ του Βέργου Δημητρίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

13

Κατάπτωση ή μη, της εγγύησης 124,00€ του Κεχαγιά Θωμά από το Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

14

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

15

Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ( Κ.Α. 00.4213.002 ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

Θέμα

16

Έγκριση ή μη, δαπανών φιλοξενίας οικογένειας Λαναρά στο πλαίσιο τελετής ονοματοδοσίας του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς».

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Θέμα

17

Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 133/2018  Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

Εισηγητής : Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

 

Θέμα

18

Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων από το Υπουργείο Εσωτερικών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα

19

Έγκριση ή μη , απόφασης της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

 

Θέμα

20

Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΝ

 

Θέμα

21

Διάθεση ή μη, καυσοξύλων από το Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

 

 

 

Θέμα

22

"Έγκριση της μελέτης του έργου 'ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ' (Α.Μ.: 19/2018), έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης»

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

23

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ.Νάουσας»

Εισηγητής: Δήμαρχος 

 

Θέμα

24

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»

Εισηγητής: Δήμαρχος 

 

Θέμα

25

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2017»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

 

Θέμα

26

Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στους 8ους παγκόσμιους παιδικούς χειμερινούς αγώνες χιονοδρομίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

27

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"