Αρχείο

Η άποψη πως ο τύμβος στην Αμφίπολη είναι ένας φυσικός λόφος, πως ο τοίχος που θεωρείται  βάση του Λέοντα δεν θα μπορούσε να κρατήσει βάρος 1.500 τόνων και πως ο κιβωτιόσχημος τάφος είναι μεταγενέστερος του κανονικού, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις που βγήκαν από την 28η Επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Το ενδιαφέρον του συνεδρίου κορυφώθηκε με την εισήγηση του διευθυντή Αρχαιολογικών Έργων-Μελετών Γεωλογίας και Παλαιολογίας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας της ανασκαφής στο ταφικό μνημείο της Αμφίπολης, Ευάγγελου Καμπούρογλου αλλά και του Ιωάννη Μήτση, Λέκτορα Κοιτασματολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η εισήγηση του είχε θέμα  «Τα ιζήματα του λόφου Καστά και η σχέση τους με το ταφικό μνημείο» και παρουσίασε τρία  στοιχεία που ανατρέπουν κάποια δεδομένα, ένα από τα οποία είναι πως ο λόφος Καστά ουδέποτε ήταν τύμβος αλλά φυσικός λόφος και δεν ευσταθεί η αναπαράσταση-εκδοχή της Κ. Περιστέρη και του Μ. Λεφαντζή που θέλουν τον λέοντα να είχε τοποθετηθεί στην κορυφή του λόφου.
Σύμφωνα με τον κ. Καμπούρογλου, ο οποίος πραγματοποίησε γεωλογικές μελέτες στο μνημείο και το 2013, ενώ το περασμένο καλοκαίρι αποτελούσε μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας, ο λόφος Καστά είναι φυσικός, τα ιζήματα καταλαμβάνουν μία έκταση 1.200 στρ. και ποτέ δεν ήταν τύμβος ή τεχνητή κατασκευή. Ουδέποτε, μάλιστα, όπως θα αποδείξει, ήταν τοποθετημένος στην κορυφή του ο λέοντας της Αμφίπολης.
Παράλληλα, παρουσίασε τα αποτελέσματα των ορυκτολογικών αναλύσεων που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον λέκτορα Γεωλογίας Ιωάννη Μήτση, τα οποία ερμηνεύουν τις συνθήκες και τις αιτίες απόθεσης των χωμάτων.
Ακόμη οι δυο πολύ σημαντικές ειδήσεις που βγήκαν είναι πως δεν ευσταθεί πως ο τοίχος είναι η βάση του Λέοντος διότι δεν θα μπορούσε να κρατήσει ένα Λέοντα βάρους 1500 τόνων και τέλος πως ο κιβωτιόσχημος υπόγειος τάφος  κάτω από το δάπεδο είναι μεταγενέστερος του κανονικού. Δηλαδή πρώτα δημιουργήθηκε ο κανονικός τάφος και εκ των υστέρων τρυπήθηκε το δάπεδο και δημιουργήθηκε  ο κιβωτιόσχημος τάφος.
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν  93 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 221 συνέδρους στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Περικλή Μήτκα.