Αρχείο

Η ασφάλεια των δημοτών, σε συνδυασμό με την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδιασμών, είναι οι κεντρικοί στόχοι προγράμματος ελέγχου αντισεισμικής αξιολόγησης δημοσίων και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νάουσας, που ήδη ξεκίνησε από τη δημοτική αρχή.
 Οι πρώτες εφαρμογές έγιναν με τους ελέγχους στο Δημοτικό Θέατρο και το πρώην εργοστάσιο της Βέτλανς, παρουσία των μηχανικών του Δήμου Νάουσας και του Δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στα δύο κτίρια ήταν θετικά και κατά πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα και αναμένεται πλέον η τελική ακριβής αποτίμηση. Εντός των επομένων εβδομάδων θα ακολουθήσει η διαδικασία αδειοδότησης του Δημοτικού μας Θεάτρου ενώ για το πρώην εργοστάσιο της Βέτλανς οι σχεδιασμοί της διοίκησης του Δήμου Νάουσας προβλέπουν στεγασμένο πάρκινγκ 100 και πλέον θέσεων, η μελέτη του οποίου είναι ήδη έτοιμη.
Το επόμενο βήμα στο πλαίσιο του τόσο σημαντικού αυτού προγράμματος είναι ο έλεγχος των 1ου & 2ου Γενικού Λυκείου και του συγκροτήματος του ΕΠΑΛ, του 8ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Σχολείου (παλιές τεχνικές σχολές), με στόχο να ελεγχθούν όλα τα σχολεία μέσα στο 2015.
 
Λίγα τεχνικά στοιχεία για τους ελέγχους
Οι έλεγχοι αντισεισμικής αξιολόγησης δημοσίων και δημοτικών κτιρίων πραγματοποιήθηκαν από ένα από τα πιο σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια αντισεισμικής αξιολόγησης και δομικής συμπεριφοράς των κατασκευών, το οποίο πραγματοποιεί μη καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέματος (NDT) και λιθοδομών, καθώς και ελέγχους δομικής συμπεριφοράς των κατασκευών.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα και όργανα, που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο επικεφαλής του εργαστηρίου είναι συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με υπερσύγχρονα όργανα, μη καταστροφικού ελέγχου, με σκοπό να γίνουν οι μετρήσεις χωρίς να «πληγωθούν» τα κτίρια. 
Οι μετρήσεις περιελάμβαναν εκτός από την εύρεση του οπλισμού, των θλιπτικών και εφελκυστικών αντοχών οπλισμού και σκυροδέματος, των διαβρώσεων των οπλισμών λόγω οξείδωσης, των ενανθρακώσεων των σκυροδεμάτων, και τη δυναμική δοκιμαστική φόρτιση των κτιρίων (κάθε κτίριο υπεβλήθη σε σεισμική καταπόνηση), με σκοπό την εύρεση των χαρακτηριστικών και των μέγιστων αποκρίσεών τους (μέγιστη ενδοθεμελιακή επιτάχυνση αντοχής). 
Επίσης, οι μετρήσεις περιέλαβαν γεωφυσική διασκόπιση του υπεδάφους θεμελίωσης, για την εύρεση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους.
Συγκεκριμένα: η ευρεθείσα τάση εδάφους βρέθηκε μεγαλύτερη της επιτρεπόμενη τάσης, δηλαδή το έδαφος στα κρίσιμα σημεία που έγινε ο έλεγχος, ήταν ανθεκτικότερο από αυτό που προβλεπόταν από τους Κανονισμούς, τα σκυροδέματα βρέθηκαν με μεγαλύτερη αντοχή από την αναμενόμενη και οι οπλισμοί είχαν ανεπαίσθητη διάβρωση (3%) και υψηλή αντοχή.
Ύστερα από την ανωτέρω πρώτη ενόργανη συλλογή στοιχείων, ακολούθησε η αποστολή τους στο αντισεισμικό εργαστήριο, προκειμένου το επιστημονικό προσωπικό να προχωρήσει στην τελική ακριβή αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων (Δημοτικό Θέατρο, παλιά Βέτλανς).