Αρχείο

Την Κυριακή 8/3/2015 τα ΚΑΠΗ Κοπανού και Χαρίεσσας  γιόρτασαν την ημέρα της Γυναίκας.
 Οι γυναίκες διασκέδασαν, χόρεψαν και οι υπεύθυνοι των επιτροπών ψυχαγωγίας κ. Γατουρτζίδου Αικατερίνη και κ. Γιαμτσίδης Αντώνιος αναφέρθηκαν στα προγράμματα που θα ακολουθήσουν.
Παραβρέθηκαν , το μέλος του Δ.Σ .κ. Ευγενία Λεπίδου και το μέλος της επιτροπής δημοσίων σχέσεων κ. Δουβαρά Πέρση.