Αρχείο

Με 30 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ. Νάουσας.
Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
 
Θέμα
1
Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (1-1-2014/31-12-2014) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
2
Τροποποίηση ή μη, συμβάσεων για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
3
Τροποποίηση ή μη, σύμβασης για την προμήθεια νωπού γάλακτος (παράταση σύμβασης)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
4
Τροποποίηση ή μη, σύμβασης με την εταιρεία «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακρικτικό τίτλο ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε.’» για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου, ως προ στο χρόνο λήξης της σύμβασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
5
Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης Δήμου Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
6
Συνδιοργάνωση ή μη, ημερίδας  με θέμα «Η καλλιέργεια της μηλιάς», με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας, με συμμετοχή του Δήμου σε μέρος των εξόδων για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
7
Διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 193ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού.
Θέμα
8
Οικονομική ενίσχυση ή μη, Πολιτιστικού Συλλόγου  «Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού.
Θέμα
9
Έγκριση ή μη, αίτησης του Τσοποζίδη Αλέξανδρου, δημότη της Δ.Ε. Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας, ο οποίος είχε δικαιωθεί οικοπέδου με τις διατάξεις της εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
10
Τροποποίηση ή μη, της αρ.89/2014 Α.Δ. κυρίως ως προς τον καθορισμό της χρήσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
11
 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας» (αρ.μελ.54/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
12
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων» (αρ.μελ.17/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
13
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-Αποπεράτωση γηπέδου Στράντζας» (αρ.μελ.14/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
14
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δήμου Νάουσας» (αρ.μελ.30/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
15
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις-Πεζοδρομήσεις Δ.Νάουσας» (αρ.μελ.9/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
16
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» (αρ.μελ.28/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
17
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών και έργων υποδομής προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α.Α κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νάουσας» (αρ.μελ.3/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
18
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική Σήμανση» (αρ.μελ.38/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
19
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κόμβων-νησίδων πόλης Νάουσας» (αρ.μελ.26/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
20
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (αρ.μελ.37/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
21
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής για τη μεταφορά περιπτέρων στον Άγιο Νικόλαο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θέμα
22
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Επισκοπής- Ροδοχωρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
23
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές και λοιπές εργασίες μεταλλικών κατασκευών και επιστρώσεων επί της παρόδου Αναδολή και στην πλατεία Ειρήνης πόλεως Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
24
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκαδίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
25
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ζερβοχωρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
26
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
27
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Χαρίεσσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
28
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μονοσπίτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
29
Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Κοπανού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
30
Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης