Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 15:17

Η «Αιολική Βερμίου» για τον νέο σχεδιασμό του αιολικού πάρκου στο Βέρμιο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

«Μικρότερο αριθμό ανεμογεννητριών και σημαντικές μειώσεις στις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει ο τελικός σχεδιασμός της Αιολικής Βερμίου Α.Ε. για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 70 συνολικά ανεμογεννήτριες στα διοικητικά όρια των τριών Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Εορδαίας, δυναμικότητας 315 MW.

Η επικαιροποίηση του σχεδιασμού έγινε λόγω αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας των ανεμογεννητριών, που είναι μεγαλύτερες και πιο αποδοτικές, μειώνοντας συγχρόνως τις επεμβάσεις στο περιβάλλον. Παράλληλα, μειώνονται σημαντικά οι διανοίξεις νέας δασικής οδοποιίας και οι κατασκευές των έργων ηλεκτρικών δικτύων μέσης τάσεως διασύνδεσης των ανεμογεννητριών που είναι παντού υπόγεια.

Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, θα εγκατασταθούν συνολικά πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 315MW, αντί για επτά πάρκα 465ΜW που έχουν λάβει άδεια. Τα αιολικά πάρκα θα εγκατασταθούν έξω από τη γειτονική περιοχή Natura 2000, πλην 7 μόνο ανεμογεννητριών εντός αυτής (αντί για 23 εντός Natura που έχουν λάβει άδεια).

Και τα πέντε αιολικά πάρκα έχουν επιλεγεί από τους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πρόκειται δηλαδή για απολύτως ώριμες επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της επένδυσης έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Συνοπτικά, οι επεμβάσεις και βελτιώσεις ανά Δήμο είναι οι εξής:

 

Δήμος Νάουσας

 

Θα εγκατασταθούν 18 ανεμογεννήτριες (αντί για 46 κατά την υφιστάμενη άδεια).

Καταργείται ο υποσταθμός υψηλής τάσης που έχει αδειοδοτηθεί στη θέση «Σούλι» (κανένας πλέον υποσταθμός υψηλής τάσης δεν θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Νάουσας).

Καταργούνται δύο γραμμές μεταφοράς 150 kV που έχουν αδειοδοτηθεί, εκ των οποίων τμήματα συνολικού μήκους 6,1 χλμ. βρίσκονταν εντός του Δήμου Νάουσας (καμία πλέον γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης δεν θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Νάουσας).

Βελτιώνονται 8,5 χλμ. υφιστάμενης δασικής οδοποιία έναντι 5,3 χλμ. στο αδειοδοτημένο έργο.

Μειώνονται κατά 15,5 χλμ. οι διανοίξεις νέας δασικής οδοποιίας (συγκεκριμένα θα διανοιχθούν 20,6 χλμ. νέα οδοποιία έναντι 36,1 χλμ. στο αδειοδοτημένο έργο).

Δεν θα κατασκευαστούν 2 χλμ. δρόμων πρόσβασης που θα υπήρχαν για τους πυλώνες των γραμμών 150 kV που καταργούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας.

 

Δήμος Βέροιας

 

Θα εγκατασταθούν 25 ανεμογεννήτριες στην περιοχή (αντί για 55 που προβλέπει η άδεια).

Καταργείται ο υποσταθμός υψηλής τάσης που έχει αδειοδοτηθεί στη θέση «Καλύβια» (κανένας πλέον υποσταθμός δεν θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Βέροιας).

Καταργούνται δύο γραμμές μεταφοράς 150 kV που έχουν αδειοδοτηθεί, εκ των οποίων τμήματα συνολικού μήκους, μήκους 2,3 χλμ. βρίσκονταν εντός του Δήμου Βέροιας (καμία πλέον γραμμή μεταφοράς δεν θα εγκατασταθεί εντός του Δήμου Βέροιας).

Μειώνονται κατά 7,6 χλμ. οι επεμβάσεις για βελτίωση σε υφιστάμενη δασική οδοποιία (βελτιώνονται 14,8 χλμ. έναντι 22,2 χλμ. στο εγκεκριμένο έργο).

Μειώνονται κατά 1,5 χλμ. οι διανοίξεις νέας δασικής οδοποιίας (20,7 χλμ. νέα οδοποιία έναντι 22,2 χλμ. στο εγκεκριμένο έργο).

Δεν θα κατασκευαστούν 2 χλμ. δρόμων πρόσβασης που θα υπήρχαν για τους πυλώνες των γραμμών 150 kV που καταργούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας.

 

Δήμος Εορδαίας

 

Αντίστοιχες βελτιώσεις γίνονται και στα διοικητικά όρια του Δήμου Εορδαίας όπου θα εγκατασταθούν 27 οι ανεμογεννήτριες (από 54 κατά τον εγκεκριμένο σχεδιασμό), μειώνεται κατά 8 χλμ. η νέα δασική οδοποιίας και καταργούνται 10 χλμ. γραμμών υψηλής τάσης που θα κατασκευάζονταν.

 

Οφέλη για την τοπική κοινωνία

 

Με βάση τις τιμές ενέργειας που έχουν επιτευχθεί στους σχετικούς διαγωνισμούς, αναμένεται ότι τα έργα θα αποδίδουν στην τοπική κοινωνία 1,2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, από το θεσμοθετημένο ειδικός τέλος που τους παρακρατείται. Από αυτά, περίπου 460.000 ευρώ θα κατευθύνονται στον Δήμο Βέροιας και τους κατοίκους των κοινοτήτων Κουμαριάς και Σελίου,  280.000 ευρώ θα πηγαίνουν στον Δήμο και τους κατοίκους της Νάουσας και 450.000 ευρώ στο Δήμο Εορδάιας και τους κατοίκους των κοινοτήτων Μεσόβουνου, Κομνηνών, Σπηλιάς και Ερμακιάς.   Σύμφωνα με τον νόμο, τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος και για τοπικά αναπτυξιακά έργα.

Τα παραπάνω ποσά είναι επιπλέον των άλλων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων που θα φέρει μια τέτοια επένδυση στην περιοχή (νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας κ.ά.).

 

Από την «Αιολική Βερμίου»