Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017 16:05

H Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Ημαθίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μετά τις τελευταίες κρίσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Ημαθίας επιθυμεί να τοποθετηθεί στο ζήτημα των προϋποθέσεων για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αρχικώς, ενέκυψαν προβλήματα τα οποία κατέδειξαν περιπτώσεις καταφανούς αδικίας εις βάρος συναδέλφων που υπηρετούσαν χρόνια σε σχολεία των δύο βαθμίδων.

Όσον αφορά στην Α/θμια, συνάδελφοι που υπηρετούσαν χρόνια στη Β/θμια και μετατάχτηκαν, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών επειδή η υπουργική απόφαση προέβλεπε τη συμπλήρωση 10 ετών στην οικεία βαθμίδα. Έτσι όμως, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία συνάδελφοι με εικοσαετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, οι οποίοι ενδεχομένως ως το τέλος της θητείας τους δε θα μπορέσουν να είναι υποψήφιοι. Στην ουσία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποκλείονται δια παντός από θέσεις ευθύνης διαιωνίζοντας την αντίληψη περί δύο ξεχωριστών κλάδων στην Α/θμια.

Όσον αφορά στη Β/θμια, ο αποκλεισμός των υπεράριθμων συναδέλφων από τις υποψηφιότητες Υποδιευθυντών τους αδικεί κατάφορα. Και στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται συνάδελφοι δύο ταχυτήτων.

Προτείνουμε λοιπόν, όσον αφορά στο πρώτο σκέλος για τους συναδέλφους της Α/θμιας, να δοθεί η δυνατότητα να θέτουν υποψηφιότητα μετά από τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρόνια παρουσίας τους στη Β/θμια. Για τη Β/θμια προτείνουμε να απαλειφθεί η προϋπόθεση μη υπεραριθμίας ώστε να μην αποκλείονται συνάδελφοι με χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και συχνά στο ίδιο σχολείο.

 

Για την Ένωση

      Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας

Κων/νος Τσικερδάνος                                                             Νικόλαος Γκουδίνας