Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 12:49

Κοινός Τόπος: «Απογοητευτικά τα όσα διαδραματίστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο στη διάρκεια της συζήτησης περί προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Αιολικού Πάρκου στο Βέρμιο»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

«Στην πρόσφατη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κληθήκαμε να αποφασίσουμε επί αιτήματος 111 συνδημοτών μας περί προσφυγής του Δήμου Νάουσας στο ΣτΕ κατά της Μ.Π.Ε για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στο Βέρμιο.

Εκ προοιμίου δηλώνουμε υπέρ των ΑΠΕ πάντα όμως με γνώμονα την στάθμιση έννομων αγαθών αλλά και την εύρεση βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων, γι αυτό και η διοίκηση μας επέμεινε τόσο πολύ στον σχεδιασμό αξιοποίησης των δυνατοτήτων  υδροηλεκτρικής ενέργειας της πόλης μας.

Τα όσα διαδραματίστηκαν  στο Δ.Σ ήταν για μια ακόμη φορά απογοητευτικά:

• Ο Πρόεδρος προσπάθησε να απαξιώσει εξ αρχής την αίτηση των 111 συνδημοτών μας διότι δεν περιείχε στοιχεία «αντικλήτου», παρόλο που υπήρχαν 111 ονοματεπώνυμα συμπολιτών μας.

• Ο Δήμαρχος αρχικά πρότεινε να βρουν οι συνδημότες μας δικηγόρο και να ασκήσουν οι ίδιοι οποιαδήποτε προσφυγή και θεώρησε ότι δεν άπτεται το θέμα στις αρμοδιότητες του Δ.Σ μας.

• Η παράταξη μας, η παράταξη της Κας Ιωσηφίδου και η παράταξη της Λ.Α.Σ (με απόντα τον Κο Τσουκαλά, ο οποίος αποχώρησε, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί τελικά το τελικό αποτέλεσμα) επιμείναμε ότι είναι αρμοδιότητα μας και πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στην Οικονομική Επιτροπή ώστε να οριστεί δικηγόρος, όπως έχει γίνει ήδη πολλές φορές, σεβόμενοι το λαϊκό αίσθημα και την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας στην οποία συγκαταλεγόμαστε και εμείς.

• Χαρακτηριστική και άξια συγχαρητηρίων ήταν η θέση της Κας Ιωσηφίδου ότι παρόλο που είναι -ανέκαθεν και ξεκάθαρα- υπέρ των αιολικών πάρκων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα αίτημα που υποβάλλεται από επώνυμους συμπολίτες μας.

Με τις πιέσεις αυτές τελικά κατορθώσαμε να συζητηθεί το θέμα.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος επικαλέστηκε μια γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Νάουσας περί ύπαρξης απόφασης του ΣτΕ του έτους 2019 που έκρινε νόμιμη την Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων του συγκεκριμένου έργου. Μας είπε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να προσφύγουμε γιατί έχει τελειώσει το θέμα με απόφαση ΣτΕ.

Αυτό που δεν μας είπε ο Δήμαρχος είναι ότι η απόφαση αυτή υπήρχε και το έτος 2020 και είχαμε ενημερωθεί για την ύπαρξη αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28-12-2020 όπου το Δ.Σ γνωμοδότησε αρνητικά επί του Φακέλου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ. Το θέμα τότε συζητήθηκε και οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας είχαν ενημερώσει ότι υπήρχε απόφαση του ΣτΕ που έκρινε νόμιμη την αρχική ΜΠΕ ωστόσο έπρεπε να γνωμοδοτήσουμε επί νέας ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου.

Η γνωμοδότηση ήταν αρνητική και μάλιστα υπήρξαν φωνές από την παράταξη μας οι οποίες μίλησαν (το 2020) για προσφυγή στο ΣτΕ κατά της νέας αυτής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (τα πρακτικά της συνεδρίασης βρίσκονται αναρτημένα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Ξ4ΕΩΚ0-ΚΧ7).

Ωστόσο καμία προσφυγή δεν έγινε και μάλιστα ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε ανενδοίαστα ότι έχει περάσει ο χρόνος και οποιαδήποτε προσφυγή σήμερα θα κρινόταν εκπρόθεσμη.

Δυστυχώς και παρόλο που σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Νάουσας πίεσε να συζητηθεί το θέμα και να υπάρξει προσφυγή στο ΣτΕ ανεξαρτήτως πιθανοτήτων, η ψήφος του Προέδρου υπερτερεί σε περίπτωση ισοψηφίας και το αίτημα των συνδημοτών μας δεν έγινε δεκτό. 

Η εξ υπαρχής στάση απαξίωσης και προσπάθεια απόρριψης ενός τόσο σοβαρού θέματος εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την δημοκρατικότητα που διαπνέει τη σημερινή Διοίκηση αλλά και το κατά πόσο μάχεται επάξια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Οφείλει επιτέλους να αντιληφθεί ότι εκλέχτηκε για να εκπροσωπεί τους πολίτες αυτού του τόπου δημοκρατικά και με ευαισθησία στις ανησυχίες τους και όχι βάσει προσωπικών αντιλήψεων.

Εμείς ως παράταξη ευχαριστούμε τους συνδημότες μας για την μαχητικότητα τους εκφράζοντας την λύπη μας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το εύλογο αίτημα τους, δηλώνοντας απερίφραστα για ακόμα μια φορά την στήριξη μας.

Τέλος υποβάλλουμε ένα ερώτημα που χρήζει επιτακτικής απάντησης.

Σε τι ενέργειες έχει προβεί ο Δήμαρχος εκπροσωπώντας τον Δήμο Νάουσας προς συμμόρφωση με τις υπ’ αριθ. 382/2019 και 78/2021 αποφάσεις Δ.Σ όπου υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση και ρητή απόφαση για την λήψη νομικών και πολιτικών μέτρων κατά της δημιουργίας Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΤΡΟΥΛΟΣ»;».