Ειδήσεις σε τίτλους

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017 12:57

Συνέπεια – Υπευθυνότητα – Ταχύτητα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Του Γιώργου Βασιλείου*

 

Το τελευταίο διάστημα, και χωρίς καν να το αντιληφθώ, κοντεύω να γίνω φανατικός υποστηρικτής των απόψεων και του τρόπου που ενεργεί ο δήμαρχός μας. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού αποδεικνύει με τις πράξεις του, ολοένα και περισσότερο, ότι σε κάθε του κίνηση, τον διακρίνει όχι μόνο η συνέπεια προς τις δεσμεύσεις που  έχει  αναλάβει δημόσια κατά καιρούς, αλλά και  η υπευθυνότητα  με την οποία χειρίζεται τις υποθέσεις του δήμου μας.

 Αφορμή για την επιστολή μου αυτή, είναι η ανάρτηση στο  σύστημα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», της με αριθμό πρωτ. 17736/31-7-2017, απόφασής του, με την οποία, και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κάλυψε πλήρως, ταχύτατα και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, την ανάγκη της παροχής υπηρεσίας προς τον δήμο μας, με το τίτλο» ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ».

 Η ως άνω αναφερόμενη απόφαση, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

                                                                                                                                          

                                                                                                      «ΑΔΑ:6ΜΠΤΩΚ0-ΠΩΥ

 

Λ .V

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάουσα   31-7-2017

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.17736

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: Βαταντζή Αθ, Λαπαβίτσας Γ.

MaiI:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3.     Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

4.     Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (τεύχος ΑΊ47/ 08-08-2016)

5.     Την με αριθμό 455 / 2016 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Νάουσας, με την οποία        

       Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εξόδων έτους 2017 και την,υπ' αριθμό 125/ 2017 απόφαση 

       Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση - διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

 Την ανάγκη παροχής της υπηρεσίας “ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ”(cpv : 853123208 ).

      6.Την υπ'αριθμ: 14835/22-6-2017 σχετική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

      7. Την υπ’αριθμ. 17734/31 -7-2017 σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της ανάθεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε την υπ’αριθμ: 14835/22-6-2017 σχετική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Γ. Αναθέτουμε την ανωτέρω υπηρεσία στον μιχαηλοπουλος & συνεργάτες δικηγορική εταιρεία  Πινδάρου 7 ΑΘΗΝΑ,  Α.Φ.Μ.: 997073678- Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ

Δ. Η δαπάνη της υπηρεσίας συνολικής αξίας 18.476,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(14.900,00€ + 3.576,00€ Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6117.012 «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης του ορεινού όγκου Βερμίου Χ-Κ .Πηγάδια» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 και του αντίστοιχου 2018. I

Ε. Ως περίοδος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και την 20-10-2017 .

ΣΤ. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

Ο  Δήμαρχος

Κουτσογιάννης Νικόλαος»

 

  Εγώ δεν θα σταθώ  βέβαια στο γεγονός, ότι  το ζήτημα της εκμίσθωσης του Χ/Κ, με διεθνή διαγωνισμό δεν έχει έρθει ακόμη ως θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο. Ούτε στο γεγονός, ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1, περ.1ε του Ν. 3852/2010, από την στιγμή που ο δήμος μας έχει έμμισθο δικηγόρο, η ανάθεση κάποιας υπόθεσης, νομικής φύσης, σε τρίτο δικηγόρο, γίνεται  μόνο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και μάλιστα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, και  μόνο όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εξάλλου τι είναι 18.476 ευρώ, όταν πρόκειται για την  εξασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, και όταν μάλιστα ο διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας, στην οποία ανατέθηκε η παροχή της υπηρεσίας, διαθέτει σημαντική  εμπειρία, και συμβουλεύει εταιρικούς κυρίως, πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως, κατά μείζονα λόγο, σε αυτούς των υποδομών, της ενέργειας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λ.π.

  Ούτε ακόμη θα σταθώ στο γεγονός, ότι η εκκαθάριση της ανώνυμης δημοτικής εταιρείας, που διαχειριζόταν το Χ/Κ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του  ιδίου, και παρά τις απειλές που εκτόξευσε πριν από εννέα μήνες ακριβώς, πλην όμως τις  δεν υλοποίησε στην πράξη, ότι θα κατέθετε μηνυτήρια αναφορά κατά των εκκαθαριστών, σε περίπτωση που μέχρι την 31-12-2016, δεν θα παρέδιδαν στο δήμο, την  έκθεση-πόρισμα της εκκαθάρισης.

  Ούτε βέβαια έχει σημασία το γεγονός, ότι εδώ και τρία χρόνια ακριβώς, δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικό  με την διαχείριση των τριών τελευταίων ετών, στο Χ/Κ, και  παρά τις συνεχείς προσπάθειες που έχω καταβάλει για το αντίθετο.

   Σημασία έχει, ότι ο δήμαρχός μας απέδειξε για μια ακόμη  φορά, ότι  προετοιμάζεται πολύ έγκαιρα, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα, και τρέχει δεκαετίες πιο μπροστά από τους άλλους. Έτσι όταν  θα έρθει πλέον το θέμα της   εκμίσθωσης στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τον μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο, όπως συνηθίζεται κάθε φορά, θα είναι έτοιμος από κάθε πλευρά και άποψη, για τον τρόπο που θα καταρτιστεί η σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων του Χ/Κ, και του λοιπού ορεινού όγκου του Βερμίου, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του δήμου μας, πράγμα που δεν συνέβαινε με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές.

   Έτσι εγώ προσωπικά, του συγχωρώ όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, και συνάμα τον συγχαίρω. Ειδικά όταν ενεργεί με την ταχύτητα που ενήργησε στην συγκεκριμένη περίπτωση, γεγονός που αποδεικνύεται από το ίδιο το περιεχόμενο της απόφασης. «Έχοντας υπόψη, την  υπ’ αριθμ. 17734/31-7-2017 σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς», «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, την 31-7-2017».

  Τέτοια ταχύτητα ομολογώ ότι δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Να ολοκληρώνεται δηλαδή, η όλη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της ζητούμενης υπηρεσίας, την ίδια ημέρα που υποτίθεται ότι δημοσιεύτηκε και η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Μάλλον στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να υποβλήθηκε πρώτα η προσφορά, και μετά να κινήθηκε η όλη διαδικασία για την υποβολή των σχετικών προσφορών.

  Εσείς τι λέτε. Δεν πρόκειται για απερίγραπτη ταχύτητα, στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης, από την πλευρά του δημάρχου μας, πέρα βέβαια από την συνέπεια και την υπευθυνότητα που τον διακρίνει? 

 

* ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"